• پیامبر اکرم(ص) : در دولت او (مهدی)مردم آنچنان در رفاه و آسایشی به سر می برند که هرگز نظیر آن دیده نشده است
  • مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است .
  • امام جواد(ع): چهار چیز یاری دهنده انسان در کار است : سلامت ، بی نیازی ، دانش و توفیق
  • امام مهدی (عج) : کسی که نسبت به ما ظلم ورزد ، ازجمله ستمکارانی است که مشمول لعنت خداست.
  • به دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه‌ی خویش، عین دادگری است.
  • پیروزی یا شکست در جنگ‌ها، ابتدا در ذهن انسان رخ داد.

     موقوفه نوروز علی                         موقوفه میدان بعثت                             موقوفه مهربن بهزاد                                             

             

     

     موقوفه وفادار خداداد                    موقوفه ابوالحسن اصفهانیان              موقوفه گودرز تهران          

              

                                               

    موقوفه شهریار نوشادی                 موقوفه سید حیدر                            موقوفه سرخاب         

              

 

    موقوفه زرگران                               موقوفه رمضان                                موقوفه حمام قلعه کهنه         

              

                                               

    موقوفه رستم                              موقوفه بی بی تهیه خانم                موقوفه علی نقی خان        

              

   

   موقوفه باغ شهاب                           موقوفه بهمن            

              

                                       
اوقات شرعی استان یزد

بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان یزد

آدرس: میدان مهدیه_ ابتدای بلوار شهید
بهشتی _ کوچه وامق _ کوچه عذرا
مجتمع تجاری شمس _ طبقه اول
کد پستی: ۸۹۱۶۶۸۵۴۴
تلفــکس: ۷-۷۲۶۹۲۸۵-۰۳۵۱
ایمیل: info@btomyazd.ir